December -09


  • X har ont hon har fått fått två Alvesson. informerade sk


  • Det hände i måndag att X sängen grinden var inte upp. Så X kunde hoppa från sängen på natten. Ingen skada.

  • © vårdpersonal 2009