Det som står här är taget från riktiga journaler och därför anonymiserade. Journaler kan alla patienter begära ut och jag skulle förmodligen bli helt galen om det som står här var ur min eller nån av mina närståendes journaler.

© vårdpersonal 2009